Affärsiden är
-Att erbjuda tjänster inom management, anläggning, mekanik och process till industrin.

-Att skapa värde genom att fokusera på att leverera en kundupplevelse av hög klass, säkra kvaliteten och uppnå en konkurrenskraftig kostnadsstruktur.
-Att erbjuda tjänster, enskilda eller processammansatta tjänster som hjälper människor samt företag att på ett
enkelt, effektivt och kvalitativt sätt lösa projektrelaterade uppgifter och områden.