INB Engineering strävar efter att betraktas som en attraktiv partner som erbjuder en god kundupplevelse.
Våra tjänster ska uppfattas som innovativa och ledande med kloka lösningar till varje enskild uppgift och levereras i tid  till en överenskommen kostad.

VI är en konsultfirma med internationell erfarenhet och en global strategi men vi agerar som ett lokalt företag på vår marknad.