Typiska tjänster ; Företagsledning, Projektledning, Ekonomiuppföljning, Dokumentation, Platsansvarig (Site Manager), BAS P/U, Kvalitetssäkring

Mer komplexa uppdrag som spänner över processer och flera tvär funktionella områden kan vi också åta oss med samarbete av partners.
Vi är en konsultfirma med en internationell erfarenhet samt arbetar globalt

Språkkunskaper
Engelska-Flytande i tal och skrift

Tyska–Flytande i tal och skrift’

Franska-Behjälpligt i tal och skrift